Πωλείται μπουζούκι τρίχορδο, κατασκευή Γ. Καρβούνη έτος 2010

μπουζούκι

(Γιώργος Βεριδάκης) #1


(Χρήστος Παναγιωτακόπουλος) #4