Προσέχετε που πάτε!

που λετε να ηταν αυτη η επιγραφή?
εγω δεν γνωρίζω.

απαγορεύεται η είσοδος εις λαϊκούς

1 «Μου αρέσει»

Σε κάποιο μοναστήρι ή εκκλησία εικάζω

4 «Μου αρέσει»

Συνήθως μια τέτοια επιγραφή υπάρχει σε κάθε ναό στα θυρόφυλλα του ιερού. Οι λόγοι ευνόητοι!

3 «Μου αρέσει»

Έτσι λέω κι εγώ.

Λαϊκός = όχι παπάς. Και αντίστοιχα κοσμικός = όχι καλόγερος/καλόγρια.

2 «Μου αρέσει»

αυτη ηταν σίγουρα σε Ναό

1 «Μου αρέσει»