Παραδοσιακά μουσικά όργανα της Κίνας

…όπως αυτά παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Κινεζικού Ραδιοφώνου, η οποία προσφέρεται πλέον και στα Ελληνικά!:088:
http://greek.cri.cn/1/more/12/more12.htm

Μουσικά θέματα εδώ http://greek.cri.cn/1/more/11/more11.htm