"Παράδοξη" βραδιά στο Oberhausen

Λίγες φωτογραφίες και 3 βιντεοκλιπάκιααπό την βραδιά στο Ebertbad του Oberhausen,
η οποία οργανώθηκε την περασμένη Παρασκευή και δεκατρείς από την τοπική
Ελληνική Κοινότητα.