Ο Ύμνος της Μπακάλας

Σήμερα άκουσα τον Ύμνο της Μπακάλας…

ωραίο κομματάκι… μπράβο στα παιδιά…