Ο Μπάρμπα Γιάννης

Για σας!

τώρα στο Blog μου δύο posts για τον Γιάννη Παπαϊωάννου (στα αγγλικά)

https://greeksongstories.wordpress.com/2017/01/02/the-beloved-uncle-giannis-b/

Avi