Ο ερανιστής τόμος 26

[LEFT] Κάποια άρθρα που πρωτοδημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Ερανιστής και περιλήφθηκαν αργότερα και στον τόμο [FONT=Helvetica][b]ΣΤΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ. [SIZE=2][FONT=arial]Ενδιαφέρον ιδιαίτερα το άρθρο για τον Κοραή καθώς από την αλληλογραφία του μαθαίνουμε ότι θεωρούσε την μουσική τόσο της Κρήτης όσο και της Χίου σαν επηρεασμένες από την Ιταλία (λογικό καθώς έζησε μόλις ένα αιώνα μετά τον κρητικό πόλεμο), ενώ του Βυζαντίου(=Πόλης) με τουρκικές/μουσουλμανικές επιρροές. Επίσης ο Κοραής προτείνει την διδασκαλία της μουσικής στα σχολεία με τη χρήση της λύρας.

[/b][/FONT][/SIZE][/FONT][/LEFT]