Οι διαδρομές της λαϊκής μουσικής , μέσα από τα κέντρα διασκέδασης που λειτούργησαν από το 1947 έως το 1967.Η περίπτωση της Κοκκινιάς

Διπλωματική εργασία της Σοφίας - Μαρίας Παλόγλου.

https://estia.hua.gr/file/lib/default/data/18019/theFile?fbclid=IwAR03HV61omwKYwwWFg4Eu0jtcMyyAMCioOoFfz7nL3igsJRrYNLQPqcdCuU

7 «Μου αρέσει»

Και επειδή μπορεί κάποια στιγμή να εξαφανιστεί ας το ανεβάσουμε κι εδώ σαν αρχείο.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΠΑΛΟΓΛΟΥ_ΤΕΛΙΚΟ.pdf (2,2 MB)

4 «Μου αρέσει»

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα μετά από 365 ημέρες. Δεν επιτρέπονται πια καινούριες απαντήσεις.