Μπουλγαρί το όργανο με την γλυκια φωνή

Ένα μπουλγαρί ακολουθώντας κατά κάποιο τροπο την γραμμή του οργάνου του Φουσταλιερη .

Σκάφος πολυ παλιά μουρνια και στο καπάκι κατρανι

Και λιγο ήχο :

11 «Μου αρέσει»

Είσαι καλλιτέχνης, λέμε!
Και ωραία τραγουδάκια σκαρώνεις.

1 «Μου αρέσει»