Μπουζούκι Χ.Καζιακούρας

Καλημέρα ψάχνω τετράχορδο μπουζούκι Χ.Καζιακούρα.
π.μ

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα μετά από 31 ημέρες. Δεν επιτρέπονται πια καινούριες απαντήσεις.