Μπουζούκι τρίχορδο

Πωλείται τρίχορδο άριστο όργανο! Σεντεφια στη ροζέτα και στην φιγούρα σκάφος καρυδιά! Τσαμπουκαδες σεντεφια!
Ρεμπέτικος ηχος

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 6 λεπτά μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πια νέες απαντήσεις.