Μπουζούκι Παναγιώτη Στάμκου

Πωλείται μπουζούκι Παναγιώτη Στάμκου με βέργα και λεπτό μανίκι πολύ ευκολόπαιχτο. Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε προσωπικό μήνυμα.