Μπουζούκι Παναγιώτη Στάμκου

Πωλείται μπουζούκι Παναγιώτη Στάμκου με βέργα και λεπτό μανίκι πολύ ευκολόπαιχτο. Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε προσωπικό μήνυμα.

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα μετά από 31 ημέρες. Δεν επιτρέπονται πια καινούριες απαντήσεις.