Μπουζουκοκατασκευές

μπουζούκι

(Χρήστος Παναγιωτακόπουλος) διαχώρισε αυτό το νήμα #85

12 posts were split to a new topic: Κατασκευή λαούτου (Απορίες)


(Γιώργος Παναγιωτακόπουλος) άνοιξε στις #100

(Χρήστος Παναγιωτακόπουλος) ξεκαρφιτσώθηκε στις #101