Μπουζουκι τριχορδο Ζοζέφ Τερζιβασιάν δεκαετίας 60-70

Αυθεντικός ήχος Ζοζέφ, καρυδιά σε άριστη παιχτική κατάσταση. δεκαετίας 60-70

τιμή 2500 ευρώ , τηλ 6985129837