Μετακίνηση κειμένου

Έχω την εντύπωση ότι κατά τη διάρκεια της σύνταξης ενός μηνύματος μπορούσαμε, μέχρι πρόσφατα, να επιλέξουμε (μαυρίσουμε) ένα μέρος του κειμένου και να το σύρουμε σε άλλο σημείο. Τώρα ξαφνικά δεν μπορώ να το σύρω, μόνο με cut - paste γίνεται η ίδια δουλειά.