Μαθήματα μπουζούκι, τζουράς, μπαγλαμάς, μπουλγαρί

Προς εξυπηρέτηση ενός φίλου (Αλέξανδρος Κεντρής) δημοσιεύω το ακόλουθο:

Με χαρά και τόλμη έχουν ξεκινήσει ήδη τα μαθήματα !!!
Πληροφορίες στο FB inbox ή/και στο email.

3 «Μου αρέσει»

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα μετά από 31 ημέρες. Δεν επιτρέπονται πια καινούριες απαντήσεις.