Μαθήματα Λαϊκής-Παραδοσιακής Μουσικής

κιθάρα

(Χρήστος Πασσιάς) #1

Μαθήματα ακουστικής και λαϊκής κιθάρας, Παραδοσιακών Κρουστών και θεωρία λαϊκής ελληνικής μουσικής από απόφοιτο του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Τ.Λ.Π.Μ.).
Δυνατότητα μαθημάτων σε όλη την Αττική κατόπιν συνεννόησης. Τιμές προσιτές.
Τηλ. 6980185331


(Χρήστος Παναγιωτακόπουλος) #2