Μέσα στου Μάνθου το τεκέ - "Μαρουγάνα"

Αγαπητοί Φίλοι,
Στο τραγούδι του Κατσαρού Μες του Μάνθου τον Τεκέ, στη πρώτη στροφή λέει:

Μέσα στου Μάνθου το τεκέ
Πίνουν οι μάγκες αργελέ
Με αργιλέδες και τσιγάρο
? Προύσας μαύρο.

Ποιά είναι η λέξη στον τέταρτο στίχο; Ακούω να λέει: Μαρουγάνα ή μάλλον Μ’ αρουγάνα, λόγω του Μ’ στο προηγούμενο στίχο. Σωστό; Αν ναι τι σημαίνει αυτή η λέξη; Είδος χασίς;
Ευχαριστώ.
Δαμιανός.

Γράφτε λάθος εδώ. Είχα ξεκινήσει κάτι άλλο και τα μπλεξα μετά. Ξέχασα να αλλάξω τον τίτλο του μηνύματος. Μη το λάβετε υπόψη σας.
Γκράτσιες.

Απλά, σημαίνει, “Μαριχουάνα”.

Σ.Π.