Μάνος Γκούμας - Παρουσίαση επισκευής τριών προπολεμικών οργάνων Σταθόπουλου

Περιληπτική παρουσίαση της επισκευής τριών προπολεμικών οργάνων.
Ένα μπουζούκι και μια κιθάρα κατασκευής Αναστάσιου Σταθόπουλου,
και ένα κιθαρόνι κατασκευής Ιωάννη Σταθόπουλου.

Επισκευή οργάνων: Μάνος Γκούμας
Ηχητικός δειγματισμός οργάνων: Σπύρος Γκούμας, Δημήτρης Γκούμας.

17 Likes

Ωραίος ο μάστορας αλλά και ο ‘Δάσκαλος’ μεγάλος παίχτης!

7 Likes

Έχει άψογη αισθητική, κάτι που σπανίζει μέσα στον όχλο τω φιγουρατζηδων

4 Likes

Όλη η οικογένεια ένας κι ένας.Μπράβο.

6 Likes