Λάθος έκφραση σε αυτόματη ειδοποίηση

Έλαβα ‘αναγνωρίζεται’, και το φόρουμ μου λέει

emc

Χορηγήθηκε στις 5ημ

Μήπως εννοεί ‘Χορηγήθηκε πριν 5ημ’ ;

1 «Μου αρέσει»