Κυριακή μεσημέρι 22/1/23 kulinaristan

Μάκης στην κιθάρα Νίκος μπουζούκι κ
Κρίστιαν στα τηγανια.

kulinaristan
Μοσχονησίων 15 11252

https://m.facebook.com/events/729037641800111/?ref_source=newsfeed&ref_mechanism=feed_attachment&action_context=%25257B%252522action_history%252522%25253A%252522null%252522%25257D