Κιθαρίστας-Τραγουδιστής ζητά εργασία

κιθάρα

(drackandreas) #1

Κιθαρίστας-Τραγουδιστής με πείρα και σπουδές κλασικής κιθάρας, πλούσιο και ποικίλο ρεπερτόριο και μικροφωνική για μικρούς χώρους ζητά εργασία.