Κιθαρίστας-Τραγουδιστής ζητά εργασία

Κιθαρίστας-Τραγουδιστής με πείρα και σπουδές κλασικής κιθάρας, πλούσιο και ποικίλο ρεπερτόριο και μικροφωνική για μικρούς χώρους ζητά εργασία.

1 «Μου αρέσει»

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα μετά από 31 ημέρες. Δεν επιτρέπονται πια καινούριες απαντήσεις.