Κιθάρες Παναγή ακούστικη και κλασική πωλούνται

Δημοσιεύω για λογαριασμό φίλου!
Πωλούνται οι παρακάτω κιθάρες κατασκευής αδελφών Παναγή…

Κλασική του 1953, σώμα σγουρό κελεμπέκι και καπάκι έλατο. 1000 ευρω.

Ακουστικη του 1964 , σώμα σγουρό κελεμπέκι και καπάκι έλατο. 1500 ευρω.

Και οι δύο κιθάρες πέρασαν μιά βόλτα πέρσι απο το Χορδόφωνον, έγινε συντήρηση και σετάρισμα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας και πληροφορίες: 697 267 7007

2 «Μου αρέσει»

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 31 ημέρες μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πλέον νέες απαντήσεις.