Κιθάρα Τσακιριάν 1945

Πωλείται λαϊκή κιθάρα Τσακιριάν 1945 περίπου. Η κιθάρα είχε αγορασθεί από τον Α.Τσακιριάν στον Πειραιά και έχει αναπαλαιωθεί - αποκατασταθεί από τον Ν.Φρονιμόπουλο. Το όργανο έχει πραγματικά εξαιρετικό ήχο. Όλα τα μέρη του οργάνου είναι μασίφ . τιμή 2.000 ευρώ

2 «Μου αρέσει»

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 6 λεπτά μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πια νέες απαντήσεις.