Κατέβασμα video από ΥouTube

Ένας free down loader για το YouTube, αν δε θέλετε να συνδεθείτε με το ΥouTube, αλλά γνωρίζετε τη διεύθυνση του video.
http://www.youtubesnips.com/index.php

Και αυτή η σελίδα κάνει αυτήν την δουλεία http://www.keepvid.com :089:

Επίσης πολύ καλό είναι αυτό για να τα κάνεις mp3 http://www.vidtomp3.com/

:)www.ie7pro.com/download.php:)Εγγυημένο & ασφαλές…