Καλό τραγούδι σήμερα

Καλώς ήρθες στην ομάδα:088:
Το τι “παρατηρήσεις” έχω φάει για το σφύριγμα (το μελωδικό έτσι;)από φίλους:)