ΚΑΙΤΗ ΝΤΑΛΗ

από Παρασκευή 1η Απριλίου 2011, και για κάθε Παρασκευο-Σάββατο,
η ΚΑΙΤΗ ΝΤΑΛΗ τραγουδά στο ΡΕΠΟΡΤΑΖ,
λεωφ. Συγγρού 2 και Αθ. Διάκου
(Στύλοι Ολυμπίου Διός, Αθήνα).