Καίτη Πετράκη " γεννήθηκα για να πονώ"

Μήπως ξέρει κάποιος, ποιός παίζει μπουζούκι σε αυτή την ηχογράφηση ;

Πιθανά να είναι ο Γιαννάκης Αγγέλου. Την εποχή εκείνη ήταν μαζί στην Αμερική.