Ιστορία του ελληνικού έθνους

τώρα που κυκλοφόρησε ο τελικός και τελευταίος
τόμος της ‘ιστορίας του ελληνικού έθνους’ της
Εκδοτικής Αθηνών,υπάρχει καμιά ιστοσελίδα
για παραγγελία του βιβλίου μέσω διαδικτύου;

Ναι - λ.χ. www.ianos.gr (τιμή 16.000 δρχ.)

Michael