Η υπερκυρία

Τυχαία βρήκα ένα τραγούδι με τίτλο “η υπερκυρία”. Τραγουδάει ο Μουφλουζέηλης.
Ποιός ξέρει περισσσότερα στοιχεία για αυτό το κομμάτι (πότε γράφτηκε, ποιός ήταν ο συνθέτης, άλλα…).
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.