Η ιδέα της ίδρυσης των Μουσικών Σχολείων στην Ελλάδα και ο εμπνευστής της Στέφανος Βασιλειάδης (1933-2004)

<<Πρόλογος
Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή εστιάζει στον θεσμό των μουσικών
σχολείων και αποτελεί ανάπτυξη της μελέτης μου με τίτλο: «Η ιδέα της ίδρυσης των
Μουσικών Σχολείων στην Ελλάδα και ο εμπνευστής της Στέφανος Βασιλειάδης (1933 -
2004): Η περίπτωση του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας (1933 έως σήμερα)», η οποία
πραγματώθηκε ως μέρος των απαιτήσεων το υ διδακτορικού προγράμματος.
Τα Μουσικά Σχολεία συμπλήρωσαν τα τριαντατέσσερα έτη λειτουργίας τους
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Μέσα από το παρόν πόνημα προσεγγίζεται ο
συγκεκριμένος θεσμός, με σκοπό να προβληθούν τόσο οι θετικές πλευρές όσο και τα
προβλήματα που υφίστανται. Καίριο ρόλο στην έρευνα διαδραμάτισε η εμπειρία μου από
το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, λόγω της εικοσαετούς υπηρέτησής μου στο σχολείο
καθώς και της ανάληψης της Διεύθυνσής του την τελευταία τετραετία. Η συνεργασία με
τους φορείς της σχολικής κοινότητας (καθηγητές-τριες, μαθητές-τριες, γονείς), η
διδασκαλία μαθημάτων και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις συντέλεσαν στη
διαμόρφωση συνολικής θεώρησης του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας και κατ’
επέκταση των Μουσικών Σχολείων της χώρας.>>

Στέφανος Βασιλειάδης

1 «Μου αρέσει»

Συναφής και του Αλ. Καψοκαβάδη η διατριβή, δηλαδή πάλι με θέμα τον θεσμό των Μουσικών Σχολείων. Πλέον κυκλοφορεί ως βιβλίο:

https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=220367&return_url

2 «Μου αρέσει»