ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΊΚΥΚΛΟ

Την Κυριακή 13-11-2011 και κάθε 15 μέρες θα παίζουμε ζωντανά στο Τρίκυκλο απο τις 15.00-19.00
Θ Γεωμέτρου & Πυθέου 34 στον Νέο Κόσμο τηλ 2109232384
παίζουν
Ναπολέων Σαριπανίδης
Μαίρη Δεναξά
Κώστας Σταυρόπουλος.

Ζωντανά και την Κυριακή 27-11-2011 στο Τρίκυκλο απο τις 15.00-19.00!
παίζουν
Ναπολέων Σαριπανίδης
Δεναξά Μαίρη
Σταυρόπουλος Κώστας