Εύα Μυλωνά - ξεχασμένες αδαμάντινες γυναικείες φωνές του ρεμπέτικου - Κατιούσα

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα μετά από 365 ημέρες. Δεν επιτρέπονται πια καινούριες απαντήσεις.