Ελληνικοί Ρυθμοί σε Drum Machine

:082:Aγαπητοί συνφορουμίτες, μήπως γνωρίζετε?
Έχω ένα drum machine της εταιρείας ALESIS, το SR-16, που είναι από τα πιο διαδεδομένα και γνωστά.
Όλα τα drum machines έχουν ένα μεγάλο πλήθος από έτοιμους ρυθμούς (rhythm patterns ή tempos) και φυσικά μπορεί φτιαξει κανείς και τους δικούς του. Από ελληνικούς όμως ρυθμούς πάσχουν όλα. Κάποιες λίγες ελληνικές αντιπροσωπίες έχουν φτιάξει ελληνικούς ρυθμούς για μερικά προϊόντα τους, αλλά γενικά υπάρχει πρόβλημα. Επίσης ιδιώτες φτιάχνουν τους δικούς τους.
Τώρα ειδικά για το SR-16 διαβάζω στα διάφορα φόρουμ ότι υπάρχουν πακέτα με ελληνικούς ρυθμούς που τους στέλνει ο ένας στον άλλο. Μήπως έχουμε τίποτα διαθέσιμο?

Εδώ έτοιμοι όλοι οι ελληνικοί ρυθμοί με drums