"Εκ Περάτων", ηλεκτρονική έκδοση


(Νίκος Πολίτης) #1

Υπάρχει κάποιος που διαβάζει αυτές τις γραμμές και διαθέτει και χρησιμοποιεί, όπως κι εγώ, την ηλεκτρονική έκδοση (CD) της «εκ περάτων δισκογραφίας γραμμοφώνου» του Δ. Μανιάτη; Αν ναι, παρακαλώ να με ειδοποιήσει με πμ. Ευχαριστώ.