Δοκιμή: διασύνδεση με βάση δεδομένων sealabs
1 Like

Δουλεύει! :smiley: :smiley:

3 Likes

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 30 ώρες μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πλέον νέες απαντήσεις.