Δοκιμή για κλασματική σημειογραφία

Το φοξ γράφεται στα {{music|time|4|4}} και το φοξ αγκλαί στα {{music|time|2|4}}.Ή αλλιώς $\frac{4}{4}$ \frac{4}{4}

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 30 ώρες μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πλέον νέες απαντήσεις.