Δοκιμή για βικι μουσικών της Αμερικής

Περιεχόμενα

Κώστας Δούσσας

https://rembetiko.gr/t/%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE/43931/2

Χαρίλαος Πιπεράκης

Αχιλλέας Πούλος

https://rembetiko.gr/t/%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE/43931/6

Παναγιώτης Τσόρος

https://rembetiko.gr/t/%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE/43931/11

Τέτος Δημητριάδης

https://rembetiko.gr/t/%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE/43931/17

1 «Μου αρέσει»

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 30 ώρες μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πλέον νέες απαντήσεις.