Δοκιμή αναφορών (references)

some deep thought who needs a reference[1]


  1. Here’s the reference. ↩︎

that needs
(10, 11 χαρακτήρες, ώπα, συμπληρώσαμε

1 «Μου αρέσει»

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 30 ώρες μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πλέον νέες απαντήσεις.