Διδασκαλία μπουζουκιού, τρίχορδου και τετράχορδου

Διδασκαλεία μπουζουκιού τρίχορδου και τετράχορδου από πτυχιούχο του τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής με εμπειρία διδασκαλίας σε μουσικά σχολεία.**

Ρεπερτόριο, ασκήσεις τεχνικής, διδασκαλεία λαϊκών δρόμων καθώς και θεωρία μουσικής.**

Τηλέφωνο επικοινωνίας:6970621108

Ανέφερε και τον τόπο που διδάσκεις φίλε μου να σε βρίσκει κάποιος πιο εύκολα.

Βέβαια η περιοχή είναι στην Αθήνα

1 «Μου αρέσει»

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα μετά από 31 ημέρες. Δεν επιτρέπονται πια καινούριες απαντήσεις.