Διαδικτυακή Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού

Γεια σας,

Η παρακάτω ιστοσελίδα δεν αφορά μόνο το ρεμπέτικο ούτε μόνο τη μουσική, αλλά γενικά τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Έχω διαβάσει μόνο λίγα λήμματα, αλλά φαίνεται να είναι μια έγκυρη πηγή και σίγουρα μια καλή αφετηρία για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα για τις διάφορες πτυχές του μικρασιατικού πολιτισμού.

http://www2.egiklopedia.gr/asiaminor/forms/fmain.aspx

Ο θεματικός κατάλογος:

http://www2.egiklopedia.gr/asiaminor/forms/fStatic.aspx?gid=9

Εδώ το λήμμα για τη μουσική ζωή στη Σμύρνη:

http://www2.egiklopedia.gr/asiaminor/Forms/fLemmaBody.aspx?lemmaid=6161

Εύα