Δάσκαλος Ινδικού Ινδουστανικού βιολιού

Γνωρίζει μήπως κανείς κάποιον δάσκαλο Ινδικού Ινδουστανικού βιολιού ( ο οποίος να είναι στην Αθήνα ή στα πέριξ της ) ?

δεν νομίζω οτι γίνεται να μαθευτεί τέτοιο πράμα εύκολα, και να βρείς δάσκαλο…