Για τους πόντιους λυράρηδες

http://www.e-istoria.com/po32.html

Βρήκα πολύ ενδιαφέροντα τον παραπάνω σύνδεσμο για τους πόντιους λυράρηδες (για όσους ασχολούνται με τη σχετική έρευνα ή απλά ψάχνουν την ιστορία της ποντιακής μουσικής…)