Για να μην ξεχνάμε... 2001. Σταμάτησε για λίγο ο χρόνος