Γιατί ο καβαλάρης δεν είναι ένα με το καπάκι;

Μια γενική απορεία παιδιά. Μπορεί να ακούγεται κουτό αλλά πιστεύω είναι ωραίο να ξέρει κανείς:

Γιατί ο καβαλάρης δεν είναι ένα με το καπάκι αλλά μπαίνει και βγαίνει; Πιος ο λόγος να είναι
μετακινούμενος; Ευχαριστώ!

κώστα καλώς ήρθες! ρίξε μια ματιά εδώ.