Γιατί οι ταστιέρες φαρδαίνουν ελαφρά σε πλάτος οσο πλησιάζουμε στη γέφυρα;

Μπορεί κάποιος να μου λύσει αυτή την απορία:
Γιατί οι ταστιέρες φαρδαίνουν ελαφρά σε πλάτος οσο πλησιάζουμε στη γέφυρα;

Επίσης για αυτόν ακριβώς το λόγο οι αποστάσεις μεταξύ των χορδών μεγαλώνουν όσο πλησιάζουμε
στη γέφυρα. Που σημαίνει ότι οι χορδές δεν έχουν όλες το ίδιο μήκος.
Η ταστιέρα όμως έχει xαραχθεί για ένα μήκος χορδής!
Πώς γίνεται να μη φαλτσάρει το όργανο;

Ευχαριστώ προκαταβολικώς

Λοιπόν, για να βρείς πόσο μεγαλύτερη είναι αρκεί η φόρμουλα

Παραπάνω μήκος = τετραγωνική ρίζα( (μήκος χορδής)^2+(Διαφορά πλάτους)^2 ) - μήκος χορδής

Αν έχεις για παράδειγμα μήκος χορδής 700 χιλιοστά και διαφορά 4 χιλιοστά στα άκρα η διαφορά είναι
sqrt( power(700,2)+power(4,2))-700= 0,01 χιλιοστά!! Αμελητέα

Αν είναι 10 χιλιοστά η διαφορά πλάτους
sqrt( power(700,2)+power(10,2))-700=0.0714 χιλιοστά

Πρακτικά δηλαδή η χορδή στα ακρα “μεγαλώνει” ελάχιστα.