Βοήθεια με Αρχέτυπα του ρεμπέτικου - Χρονολογίες έκδοσης