Αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα στην Πάτρα

Για όσους βρεθούν στην Πάτρα.

4 «Μου αρέσει»