ασαςΕΦΡΓΦτεράκια

Περικλή κι εγώ δεν το είδα όλο το βίντεο. Τεκέδες δεν έδειχνε βέβαια, αλλά κάποιων «συμβουλατόρων» της παραγωγής ίσως τους είπε κάποιος ότι ρεμπέτικο χωρίς τεκέδες δεν γίνεται, άρα χρειάζεται και κάποια αναφορά σ’ αυτούς (λέω εγώ, τώρα….), κι ας αναφέρονται μόνο εν διαννοία…

Όπως και ο Βασίλης παρατηρεί (Βασίλη, σ’ ευχαριστούμε για την παράθεση του βίντεο!), το βιντεάκι μπάζει, από παντού μάλιστα, θα προσέθετα εγώ. Τί να πούμε τώρα…**

Το ένα αστεράκι πχ: *ένα αστεράκι* θεωρείται “έμφαση”. Αλλά σε εμάς η έμφαση εκφράζεται με πλάγιους χαρακτήρες οπότε είναι ακριβώς το ίδιο με την κάτω παύλα πχ: _πλάγιοι χαρακτήρες_.

Άρα *ένα αστεράκι* = _ένα αστεράκι_ = ένα αστεράκι

Τα δύο αστεράκια όμως είναι τονισμένο κείμενο:

**δύο αστεράκια** = δύο αστεράκια

Από την άλλη υπάρχουν και άλλες λειτουργίες με τα αστεράκια:

Λειτουργία λίστας:

* ένα αστεράκι μπροστά από το κείμενο = - μία παύλα μπροστά από το κείμενο =

  • Ένα αστεράκι μπροστά από το κείμενο

Διαχωριστική γραμμή:

*** = ___ = --- =


Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 30 ώρες μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πλέον νέες απαντήσεις.