Αρμονια στην πραξη

Βγήκε σε δύο τόμους η ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ του Δ. Πυργιώτη
δείτε εδώ
http://www.fagottobooks.gr/details.php?isbn=801151-14-8
και εδώ
http://www.fagottobooks.gr/details.php?isbn=801151-15-5

Αν το πηρε κανένας, αν το ξεφύλλισε ή αν γνωρίζει (για) το συγγραφέα, ας μας πει.

1 «Μου αρέσει»

Όλα τα ωδεία (που σέβονται τον εαυτό τους :089:) συστήνουν τα βιβλία του Δημήτρη Πυργιώτη, και το συγκεκριμένο, που αναφέρεις, Κώστα.
Δεν το έχω δει,όμως, για να εκφέρω γνώμη.

Έχω 2 άλλα δικά του: “Η απόλαυση της μουσικής - Εισαγωγή στην ιστορία-μορφολογία της Δυτικής Μουσικής”, μετάφραση από τους Machlis, J. & Forney, K., Αθήνα, 1996 (εκδ. Fagotto)
και " θησαυρός Μουσικών Κλιμάκων",που περιέχει 2048 κλίμακες, δυτικής περισσότερο και λίγες της ανατολικής μουσικής.
Καλογραμμένα είναι και τα δυο, αυτά που έχω.

1 «Μου αρέσει»